Kursuskalender

Der er stadig stor interesse for Kinergetics, så derfor bliver der oprettet hold både  i Aarhus, København, på Mors og evt. på Fyn.
Du kan starte på Kinergetics uden at kunne teste. Du skal dog være forberedt på, at du kommer noget hovedkulds ind i kinesiologien på den måde, og vi anbefaler derfor, at du meget hurtigt i forløbet tager Kropsafbalancering/TFH 1, så du lærer de 14 muskler at kende, som vi hele tiden anvender i Kinergetics. Kurset skal være taget inden Unit 3.
Der afholdes kurser i Aarhus, København og på Mors.
Hvis du er interesseret i kurser på Fyn, bedes du kontakte mig. De vil blive afholdt i hverdagene.

 

  Aarhus Mors København
Kinergetics unit 1 14.-15.august 21.-22. august 25.-26. september
Kinergetics unit 2 18.-19.september 11.-12.september 30.-31.oktober
Kinergetics unit 3 23.-24.oktober 2.-3.oktober 27.-28.november
Kinergetics unit 4 8.-9.januar 2022 15.-16.januar 2022 22.-23.januar 2022
Kinergetics unit 5 5.-6.februar 5.-6.marts 12.-13.marts
Kinergetics unit 6 26.-27.marts 2.-3.april 30.april-1.maj

 

Kontakt mig, hvis du er interesseret. Det kræver 8 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken, for at starte et hold op.

 

Efter hvert kursus er der praktisk træning på tre timer, og det vil typisk ligge fredag op til kurset.

Tilmelding til Birgit Nielsen

Du er tilmeldt kurset, når du har indbetalt depositum på 500 kr på konto 0828-0002565579

Hvert kursusmodul á 16 timer koster 2375 kr. inkl. forplejning og materialer.

Repetition af modul 1 - 6 koster 700,- kr. per modul.

Repetition af Master Class koster 1200,- kr.

 

Vedrørende framelding.

Ved framelding 1 måned før tilbagebetales depositum og restbeløb.

Ved framelding 14 dage før tilbagebetales udelukkende restbeløbet.

Ved senere framelding bortfalder tilbagebetaling.

Der fremsendes yderligere information om kurset ca. en måned før kursusstart.